0.900 (Ziraat 900) Kiraz Fidanı

0.900 (Ziraat 900) Kiraz Fidanı

0.900 ZİRAAT (Napolyon)

 

Anadolu kökenli Salihli, Akşehir Napolyonu, Uluborlu ve Dalbastı olarak bilinen ve en fazla yetiştirilen bir çeşit olup ihracatımızın% 90'nı bu çeşit oluşturmaktadır. Meyve iriliği ve diğer kalite özelliklerinden dolayı dış pazardan talep gelmektedir.Ağaçları çok kuvvetli yarı dik gelişir ve geniş taç oluşturur. Kendine uyuşmazdır. Meyveleri çok iri, parlak koyu kırmızı renkli,,, Gevrek sert uzun saplıdır. Meyve eti sulu, çatlamaya ve taşımaya çok dayanıklıdır. Olgunlaşması Haziran ayının son haftasıdır. Dölleyicileri, Lambert, Starks Gold, Regina, B. Gaucher, Lapins, Metron Geç. Asil çeşitleridir.

ANAÇ Bilgileri (MAX MA 14)


- ABD Oregon eyaletinde tesadüf çöğürü olarak bulunmuştur.

-Mazard ve Mahalep melezi Max Ma anaçları içerisinde en önemlisi Max Ma 14 anacı bu ANAÇ dışında Max Ma 60 ve Max Ma 90 anaçları olup bulunmaktadır.

- MaxMa14 anacı yarı bodur olup Mazard ve Mahalep anaçlarının iyi özelliklerini Taşır.

- Kuş kirazı (Mazard) anacının% 70-75 'i kadar ağaç taç hacmi oluşturur.

- Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Meyve iriliği ve kalitesi üzerine olumlu etli eder. .

- Çok az da olsa dip sürgünü yapabilir.

- MaxMa anaçları Pseudomonas hastalığına dayanıklıdır.

- Soğuklara Dayanıklı anaçlardır.

- Ağır bünyeli, drenajı iyi olmayan topraklara önerilmez.

- Özellikle İspanya ve Fransa'da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yetiştirici Bilgileri

Üretim Miktarı; Ülkemiz 200,000 tonluk ürettim ile dünya kiraz üretiminde 2, sırada yer almaktadır. Yıllara göre 25,000-40,000 ton arasında değişen kiraz ihracatınız mevcut olmakla birlikte ihracatınızın 100,000-150,000 tonlar seviyelerine çıkması mümkündür.

 

Iklim ve Toprak istekleri; Kirazlar; derin Kumlu, tınlı topraklarda iyi gelişir. Havasız, drenajı iyi olmayan ağır bünyeli toprakları sevmez. Yapılacak toprak analizine göre ANAÇ seçimi yapılmalıdır. Kiraz Ağaçları kış dinlenme döneminde -25, -28 º C ye kadar olan soğuklara dayanmakla birlikte çiçekler -2,3 º C'de, küçük meyveler ise -1 ° C de zarar görürler.

 

Akdeniz ve Ege bölgesinin sahil kesimleri hariç Ülkemizin hemen, hemen tüm bölgelerinde kiraz yetiştirilebilir. 7,2 º C 'nin altında gerekli olan kış soğuklama süreleri çeşitlere göre toplam 700-1.400 saat arasında değişmektedir. Yazları çok sıcak geçen bölgelerde kirazlarda ikiz meyve oluşumu artmaktadır.

 

ANAÇ Kullanımı; Kirazlarda Yabani Kiraz (kuş kirazı) ve Mahlep çöğürleri uzun yıllar ANAÇ olarak kullanılmış ancak son yýllarda Klon anaçları üzerine aşılı kiraz fidanlarının kullanımı ve Klon anaçlarına olan talep hızla artmaktadır.

 

Almanya'da Gissen Araştırma Enstitüsünde Gisela serisi; 5, 6, 7 12 anaçları, Fransa'da geliştirilen Ma x Ma serisi, Weirot ve Tabel Edabriz, İtalya'da geliştirilen CAB 6P ve E-11 anaçlarının kullanımı hızla yaygınlaşmakla birlikte Mahalep SL ve geliştirilen -64, Soğuk ve Mazzart F-12 / 1 gibi kiraz anaçları üzerine aşılı fidanlara olan talep sürmektedir. Kireçli, kumlu tınlı toprak şartlarında ve kısıtlı sulama şartlarında Mahalep SL-64, MaxMa anaçları ağır bünyeli topraklarda ise F 12 / 1, CAB 6P, Geçirgen, derin toprak yapısına sahip sıcakların aşırı yükselmediği Serin bölgelerde ise Gisela anaçları tercih edilmedir. .

 

Döllenme Biyolojisi; Kiraz çeşitlerinin önemli bir kısmı kendine kısır olup mutlaka uygun dölleyici çeşidin% 12-15 oranlarında bahçede bulundurulması gerekir. Yeterli ürün alınabilmesi için çiçeklenme dönemi bahçede 10 dekara 3-4 adet Arı Kovanı bulundurulmalıdır. Aşırı meyve tutması durumunda meyveler arzulanan büyüklüğe gelmeyecekleri için ağaçlarda gövde ve ana dallarda sarsma ve silkme yaparak meyvede seyreltme yoluna gidilir.

 

Önemli Çeşitler; Cristobalino Erken Burlat, Vista, Metron Premier Metron Bigarreau, Larian, Noir De Guben, Stella, Van, Bing, Lapins, Bigarreau Gaucher, Noble, 0.900 Ziraat, Metron Geç, Starks Gold, sweet heart, Sun Burst, Ferrovia, Gorgia, Hedelfinger, Kordia, Lambert, Noble, Regina, Techloven 'dir.

 

Son yıllarda geliştirilen kendine verimli çeşitler ise; Stella, Celeste, Isabelle, Lapins, Sunburst, Sweethart ve Yeni Star'dır. Ülkemizde en fazla yetiştirilen ve ihraç edilen kiraz çeşidi 0.900 Ziraat olup bu çeşitte istenilen miktarda ve kalitede ürün alınabilmesi için mutlaka Starks Gold, Lambert, Metron Geç ve Bigarreau Gaucher, gibi çeşitlerin dölleyici olarak dikilmesi gereklidir.

 

Dikim Mesafeleri ve Terbiye Sistemleri; Kirazlar çöğür anaçları üzerinde 6x6m 6x4 m, 5x3m Gisela 5 anacına aşılı fidanlarda ise 4x3m ve aralık ise mesafelerinde dikilmelidir anaçları üzerinde 6x5m mesafelerinde, Klon ve. Kiraz anaçları üzerine aşılı fidanlarla kurulan Bahçelerde dekara 50-85 adet Bodur ve yarı bodur kiraz Fidanı dikilebilmektedir. Bırakılacak aralıklarda topraktaki organik madde miktarı uygulanacak terbiye sistemi ve arazinin meyli de etkilidir

 

Kirazlar dikine büyüme eğiliminde oldukları için ana dalların yanlara doğru açılması gereklidir. Modifiye lider terbiye bu amaca en uygun Terbiye sistemdir. Bu sistemin dikimden itibaren ilk 4 yılda oluşturulması zorunludur. Yeterli budamanın yapılmaması meyvelerin küçük kalmasına ve ağacın dikine büyümesine neden olur.

 

Hastalık ve Zararlılar; Kirazlarda, Kök Kanseri, Bakteriyel Kanser, Monilya gibi hastalıklar Yaprak Büken, Kiraz sineği önemli zararlılar arasında yer almaktadır.