Dikensiz Böğürtlen Fidanı

Dikensiz Böğürtlen Fidanı

-BÖĞÜRTLEN FİDANI DİKENSİZ

•Meyve özellikleri yönünden üzümsü meyveler grubunda yer alan Böğürtlen. Dünyada ılıman iklim bölgelerinde, suptropik iklim ve kutup İklim sınırlarına kadar yayılma alanı nedeniyle geniş yetişme alanına sahiptir.
•Ülkemiz dikensiz böğürtlenin anavatanı sınırları içerisindedir.
•Dikensiz Böğürtlenler Anadolunun 1000 m' nin üzerinde hava ve toprak neminin sağlandığı yerlerde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır.
•Dikim Mesafesi :2-2,5 X 1,5-2 m
•Dekara Fidan sayısı :200-300adet
•Dekara verim :0,8-2 ton
•Ürüne başlama yaşı :2. yıl Ömrü
•Uzun Soğuklama isteği :800-1700 saat
•PH :6-